Harmonogram 30. roníku
(školní rok 2022-2023)

Setkání Zlatých Ámos: 2.9. 2022
Píjem pihlášek: 5.10. - 31.12. 2022
Regionální kola: leden, únor 2023
Semifinále: 9. bezna 2023
Finále: 24. bezna 2023
Kantorský bál: 25. bezna 2023


 Sledujte nás na You Tube

Zahájení 30. roníku ankety

Studio Zlatý Ámos
Aktuální informace+ sout

Jdte do toho ...
rady Zlatých Ámos

Jak to vidí Ámos
Vzpomínka na záitek a doporuení

Minutový uitel
Finalisté vás za minutu nco nauí

 


 

Semifinle zan za

ast kandidt v jednotlivch regionech

<strong>Hlavn msto Praha</strong></br />
Arner Milan <br />Botlk Nuc Tom <br />ern Jindika <br />Golmanov Elika <br />Jorda David <br />Krl Ivan <br />Kubrov Kateina <br />Lempochnerov Magdalena <br />Novotn Blanka <br />p Pavel <br />Vavroov Marina <br /> <strong>Stedoesk kraj</strong></br />
Grerov Eva <br />Lochov Alexandra <br />Moravcov Monika <br />Smetanov Margita <br /> <strong>Karlovarsk kraj</strong></br />
Hurtov Zdenka <br /> <strong>steck kraj</strong></br />
Dukov Lenka <br />Jedlikov Gabriela <br />Vackov Alena <br />Vvra Ji <br /> <strong>Libereck kraj</strong></br />
Havlov Radka <br />Patkov Jana <br />Patoka Libor <br /> <strong>Krlovhradeck kraj</strong></br />
Krtk Daniela <br />Trka Jan <br /> <strong>Pardubick kraj</strong></br />
Grosskopf Tom <br />Koblek Kamil <br />Kivkov Jarmila <br /> <strong>Olomouck kraj</strong></br />
Kotraov Radka <br />Kratochvlov Martina <br />Lari Branislav <br />Min Martin <br />Urbkov Petra <br /> <strong>Moravskoslezsk kraj</strong></br />
Bajnarov Karla <br />Dvokov Monika <br />Goj Jan <br />Hrabica Jan <br />Stojoviov Radana <br />Tom Dalibor <br />Vlk Robert <br /> <strong>Zlnsk kraj</strong></br />
Dork David <br />Zapletalov Lenka <br />Zvikov Iva <br /> <strong>Jihomoravsk kraj</strong></br />
Dobeov Klra <br />Gergelov Stanislava <br />Gottwaldov Denisa <br />Jelnek Martin <br />Jek Kamil <br />Julkov Alexandra <br />Kalla Erik <br />Wencel Resslerov Simona <br /> <strong>Kraj Vysoina</strong></br />
Vborn Dana <br /> <strong>Jihoesk kraj</strong></br />
Duspiva Jan <br /> <strong>Plzesk kraj</strong></br />
Morgensternov Romana <br />Veleta Michal <br />

Upozornn na novinky e-mailem

Libereck uitele bude reprezentovat Jitka Hbnerov

Na libereckém regionálním kole se negativn projevila sílící chipková epidemie, ale ti, co mli monost dorazit do unikátního vdeckého centra zábavy a vzdlávání pro dti i dosplé IQlandia Liberec, si dnešní den dokonale uili.

„Jako školský ombudsman se setkávám spíše s problémy a s nkdy stinnou stránkou uitelského povolání,“ uvedl pi vyhlašování výsledk Slávek Hrzal, editel ankety Zlatý Ámos, „ale tady byla vynikající atmosféra plná dvry a optimismu. Vaše energie je pro nás, porotce, nesmírným povzbuzením a dokladem toho, e v našich školách uí dobí kantoi, jich si jejich áci váí a kterým i prostednictvím ankety Zlatý Ámos chtjí podkovat za všechno, co pro n dlají.“

„Je to velký závazek, kdy nás dti takto vnímají,“ okomentovala rozhodnutí svých ák pihlásit ji do ankety Jana Pekaová ze Základní školy Skálova Turnov. Její nadšení a zápal pro neustálé zlepšování práce s dtmi, hledání nových postup a motivace je a nakalivé.

Michal Kakovský, kterého nominovali devááci ze Základní školy Oblaná Liberec, vyhrává u dtí nejen svým smyslem pro humor, ale i obtavostí, se kterou pipravuje vodácké, lyaské a cyklistické výcviky, ale i nkdy netradiním pístupem k výuce zempisu.

Ve Cvikov je letos nejoblíbenjším uitelem Václav Savka. Uí djepis a mediální výchovu v tamní základní škole a áci o nm íkají, e svým výkladem dokáe zaujmout všechny, i ty, co jinak moc pozor nedávají.

Všem uitelm a uitelkám, kteí pijali nominaci svých ák a pedstoupili s nimi ped porotu, patí velký obdiv a podkování.

 

14. nora 2018

Diskuze

Направляем Вам Уведомление о том что принят вердикт обеспечить Вам некую сумму. Рекомендуем сейчас немедля оформить детали зайдя на основ (7416puvyacheslav.vlasov@inbox.ru)21. 7. 2020 14:42:09
Передаем Вам сведения об одобрении выдать Вам некую сумму. Рекомендуем сейчас не откладывая разбираться с подробностями пройдя на основную страницу нашего сервиса в течение 30 минут.Не пропустите момент! . В случае просрочки Ваш доступ в систему будет аннулирован!Зайти в систему: https://tinyurl.com/TewbestE NMVVzlatyamos.czRKKF
Информируем Вас о том что принят вердикт обеспечить Вам некую сумму. Рекомендуем без промедления разбираться с подробностями перейдя на о (8558vladimir_vasilev6o@bk.ru)16. 7. 2020 04:56:54
Направляем Вам Письмо об одобрении выдать Вам некую сумму. Рекомендуем сейчас немедленно пройти шаги перейдя на главную страницу почтового сервиса в течение 30 минут.Не упустите момент пока Ваш доступ в систему не аннулирован!Зайти в систему: https://tinyurl.com/TewbestE NMVVzlatyamos.czRKKF

Vloit pspvek

Jmno
E-mail
Text pspvkuStíbrní partnei

Zlatý mediální partner

 

Partnei 2022/2023

Ministerstvo kolstv, mldee a tlovchovy R
CK2
MOS P
EKO KOM a.s.
Berchtold
Alkom
T edu
MP Education
Hlavn msto Praha
Efko

Mediln partnei 2022/2023

Dtsk tiskov agentura
T: D
Prvo
Tdenk kolstv
Adam.cz
zen koly
esk novinky
Amos vision