Harmonogram 31. roníku
(školní rok 2023-2024)

Píjem pihlášek: 5.10. - 31.12. 2023
Regionální kola: leden, únor 2024
Semifinále: 11. bezna 2024, Senát PR
Finále: 22. bezna 2024, hotel Olšanka
Kantorský bál: 23. bezna 2024, hotel Ambassador

Záštitu pijali: 

prezident Petr Pavel,
manelka prezidenta Eva Pavlová,
ministr školství Mikuláš Bek,
radní Antonín Klecanda Hlavní msto Praha.

Sledujte nás na You Tube

Jdte do toho ...
rady Zlatých Ámos
Jak to vidí Ámos
Vzpomínka na záitek a doporuení
Minutový uitel
Finalisté vás za minutu nco nauí

Najdete nás také na Instagramu a Facebooku

   


 

Nominace kon za

ast kandidt v jednotlivch regionech

<strong>Hlavn msto Praha</strong></br />
Jemenjakov Lenka <br />Oulkov Zuzana <br />afrnkov Petra <br />Tmov Jitka <br /> <strong>Stedoesk kraj</strong></br />
Paki Gabriela <br />imekov Lucie <br />Tich Oldich <br /> <strong>Karlovarsk kraj</strong></br />
dn kandidti <strong>steck kraj</strong></br />
Novkov Iveta <br />eznkova Kateina <br /> <strong>Libereck kraj</strong></br />
dn kandidti <strong>Krlovhradeck kraj</strong></br />
dn kandidti <strong>Pardubick kraj</strong></br />
dn kandidti <strong>Olomouck kraj</strong></br />
Kristov Mgr. Kateina <br /> <strong>Moravskoslezsk kraj</strong></br />
ern Lenka <br />Mrkvanov Martina <br /> <strong>Zlnsk kraj</strong></br />
dn kandidti <strong>Jihomoravsk kraj</strong></br />
Kopivov Ivana <br />Lefler David <br />Pezov Sandra <br /> <strong>Kraj Vysoina</strong></br />
Kol Roman <br />Zabloudilov Marie <br /> <strong>Jihoesk kraj</strong></br />
Frnka Josef <br /> <strong>Plzesk kraj</strong></br />
dn kandidti

Upozornn na novinky e-mailem

Libereck uitele bude reprezentovat Jitka Hbnerov

Na libereckém regionálním kole se negativn projevila sílící chipková epidemie, ale ti, co mli monost dorazit do unikátního vdeckého centra zábavy a vzdlávání pro dti i dosplé IQlandia Liberec, si dnešní den dokonale uili.

„Jako školský ombudsman se setkávám spíše s problémy a s nkdy stinnou stránkou uitelského povolání,“ uvedl pi vyhlašování výsledk Slávek Hrzal, editel ankety Zlatý Ámos, „ale tady byla vynikající atmosféra plná dvry a optimismu. Vaše energie je pro nás, porotce, nesmírným povzbuzením a dokladem toho, e v našich školách uí dobí kantoi, jich si jejich áci váí a kterým i prostednictvím ankety Zlatý Ámos chtjí podkovat za všechno, co pro n dlají.“

„Je to velký závazek, kdy nás dti takto vnímají,“ okomentovala rozhodnutí svých ák pihlásit ji do ankety Jana Pekaová ze Základní školy Skálova Turnov. Její nadšení a zápal pro neustálé zlepšování práce s dtmi, hledání nových postup a motivace je a nakalivé.

Michal Kakovský, kterého nominovali devááci ze Základní školy Oblaná Liberec, vyhrává u dtí nejen svým smyslem pro humor, ale i obtavostí, se kterou pipravuje vodácké, lyaské a cyklistické výcviky, ale i nkdy netradiním pístupem k výuce zempisu.

Ve Cvikov je letos nejoblíbenjším uitelem Václav Savka. Uí djepis a mediální výchovu v tamní základní škole a áci o nm íkají, e svým výkladem dokáe zaujmout všechny, i ty, co jinak moc pozor nedávají.

Všem uitelm a uitelkám, kteí pijali nominaci svých ák a pedstoupili s nimi ped porotu, patí velký obdiv a podkování.

 

14. nora 2018

Diskuze

Направляем Вам Уведомление о том что принят вердикт обеспечить Вам некую сумму. Рекомендуем сейчас немедля оформить детали зайдя на основ (7416puvyacheslav.vlasov@inbox.ru)21. 7. 2020 14:42:09
Передаем Вам сведения об одобрении выдать Вам некую сумму. Рекомендуем сейчас не откладывая разбираться с подробностями пройдя на основную страницу нашего сервиса в течение 30 минут.Не пропустите момент! . В случае просрочки Ваш доступ в систему будет аннулирован!Зайти в систему: https://tinyurl.com/TewbestE NMVVzlatyamos.czRKKF
Информируем Вас о том что принят вердикт обеспечить Вам некую сумму. Рекомендуем без промедления разбираться с подробностями перейдя на о (8558vladimir_vasilev6o@bk.ru)16. 7. 2020 04:56:54
Направляем Вам Письмо об одобрении выдать Вам некую сумму. Рекомендуем сейчас немедленно пройти шаги перейдя на главную страницу почтового сервиса в течение 30 минут.Не упустите момент пока Ваш доступ в систему не аннулирован!Зайти в систему: https://tinyurl.com/TewbestE NMVVzlatyamos.czRKKF

Vloit pspvek

Jmno
E-mail
Text pspvkuZlatý partner

Zlatý mediální partner

Stíbrní partnei

Partnei 2023/2024

Ministerstvo kolstv, mldee a tlovchovy R
CK2
MOS P
EKO KOM a.s.
Berchtold
Alkom
T edu
MP Education
Hlavn msto Praha
Efko

Mediln partnei 2023/2024

Dtsk tiskov agentura
T: D
Tdenk kolstv
Adam.cz
zen koly
esk novinky