Harmonogram

Regionální kola - leden únor 2024
Semifinále - 11. března 2024
Finále - 22. března 2024
Galavečer-Kantorský bál - 23. března 2024


 

Sledujte nás na You Tube

Zahájení 30. ročníku ankety

Studio Zlatý Ámos
Aktuální informace

Jděte do toho ...
rady Zlatých Ámosů

Jak to vidí Ámos
Vzpomínka na zážitek a doporučení

Minutový učitel
Finalisté vás za minutu něco naučí

Najdete nás také na Instagramu a Facebooku

   

Semifinále začíná za

Účast kandidátů v jednotlivých regionech

<strong>Hlavní město Praha</strong></br />
Drábková Petra <br />Jánošková Zuzka <br />Michálková Petra <br />Oulíková Zuzana <br />Popelková Adéla <br />Procházka Jaromír <br />Šafránková Petra <br />Šuralová Emilie <br />Tůmová Jitka <br /> <strong>Středočeský kraj</strong></br />
Adamec Filip <br />Černá Pavla <br />Eliášová Sylva <br />Janičatová Olga <br />Knorová Kateřina <br />Skovajsová Veronika <br />Šimečková Lucie <br />Vaisová Štěpánka <br /> <strong>Karlovarský kraj</strong></br />
Svobodová Zuzana <br /> <strong>Ústecký kraj</strong></br />
Drobná Nikola <br />Kumstýřová Jaroslava <br />Maršinská Marketa <br />Rasochová Lenka <br />Simon Dominik <br /> <strong>Liberecký kraj</strong></br />
Míšková Ivana <br />Vojtěch Petr <br />Vorlíček Pavel <br /> <strong>Královéhradecký kraj</strong></br />
Menšík Martin <br />Nývltová Kamila <br /> <strong>Pardubický kraj</strong></br />
Macháčková Lenka <br /> <strong>Olomoucký kraj</strong></br />
Fochrová Jarmila <br />Gintherová Marie <br />Havlíček Jakub <br />Kosinová Vendula <br />Kristová Mgr. Kateřina <br />Mitana Libor <br />Pospíšilová Eliška <br />Suchá Mia <br />Suchánková Jana <br />Valouchová Dagmar <br /> <strong>Moravskoslezský kraj</strong></br />
Floksová Melina <br />Mrkvanová Martina <br />Pavelec Rostislav <br />Tofel Tomáš <br />Valíček Adam <br /> <strong>Zlínský kraj</strong></br />
Chromíková Renata <br />Náplava Josef <br />Polášková Alena <br />Schejbal Miroslav <br />Šimoníková Tereza <br /> <strong>Jihomoravský kraj</strong></br />
Fedorková Zita <br />Kopřivová Ivana <br />Lefler David <br />Peňázová Sandra <br />Sůvová Michaela <br />Šrejma Jaroslav <br />Vališ Josef <br /> <strong>Kraj Vysočina</strong></br />
Kolář Roman <br />Zabloudilová Marie <br /> <strong>Jihočeský kraj</strong></br />
Franc Jan <br />Kotrčková Eva <br />Nováková Eliška <br /> <strong>Plzeňský kraj</strong></br />
Lorencová Kristýna <br />

Upozornění na novinky e-mailem

Johnova Marie

Porota vyřadila neplatné a neúplné přihlášky. Všichni zde zveřejnění postupují do regionálních kol. GRATULUJEME! Informace o regionálních kolech viz odkaz v horní liště.

Johnova Marie
VOŠ a SPŠ Šumperk
Gen. Krátkého 1
787 29
Šumperk
Olomoucký kraj
Přihláška kompletní

Charakteristika

Ing. Marie Johnová
Paní učitelka M. Johnová je tak trochu žena dvou tváří – přísný výraz z výuky okamžitě mizí při bližším kontaktu a hlavně se mění, když přijde řeč na její osvojené svěřence – na děti z Dětského centra Ostrůvek v Šumperku. To se jí v oku objeví jiskra a někdy i slzy. Mezi řečí mi jednou řekla – já už se neptám, jak se sem to dítě dostalo, vím, že má nehorší za sebou.
Paní Johnová dlouhodobě realizuje výuku ekonomiky formou práce v tzv. studentských společnostech. Nejprve v rámci mezinárodních programů sdružených pod organizací Junior Achievement, později pod záštitou Rady přátel Stření průmyslové školy Šumperk. A s tímto typem výuky úzce souvisí její další práce, a tím jsou aktivity v oblasti filantropie. Její zásluhou Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk aktivně pomáhá Dětskému centru Ostrůvek (dříve DC Pavučinka).
Výuka v jejích hodinách probíhá poněkud netypickou formou a lze říci, že žáci se neučí, oni výuku prožívají a spojují se svým životem. Jak to vysvětlit? Středoškolák si ve třetím ročníku zaregistruje svoji fiktivní firmu a zaujme roli jejího majitele, potom zastává roli společníka větší firmy či roli zaměstnance. Později, ve čtvrtém ročníku, jako účetní zpracovává mzdy, daně a účetnictví. Žáci se svojí firmou plně využívají života školy a zcela se do něj zapojují. Pod vedení paní učitelky totiž realizují řadu společenských a kulturních akcí školy. Dále jde i o odborné a sportovní soutěže nejenom na úrovni školy, ale i regionu. Vše si lépe přiblížíme na příkladu školního plesu. Skupina žáků vytvoří tým hlavních organizátorů, rozdělí si úlohy (zpracují podnikatelská záměr, musí vyřešit místo realizace a jeho pronájem, zasedací pořádek, občerstvení, další mají na starosti výzdobu, jiní program a technické zajištění – techniku, osvětlení). V tomto týmu si každý nachází svoji roli a realizuje ji. Řídicí tým, tedy management pod vedením paní učitelky, koordinuje i účastníky plesu. Celá akce je ve výsledku sehranou partií pro celý orchestr.
Podobně organizuje paní učitelka i robotickou soutěž, prezentaci školní knihovny, burzu učebnic a mnoho dalších akcí podle konkrétních „objednávek školy“. Všichni účastníci dané hry ani nepostřehnou, že jedna partie byla z managementu, druhá z marketingu, třetí z technologie a další z účetnictví. Prostě škola hrou...
Propojení výuky formou fiktivních studentských společností se sociálními partnery školy (významnými zaměstnavateli regionu) pomáhá škole získat kredit v reálném podnikatelském prostředí; spojení výuky s obecně prospěšnými aktivitami dává veřejnosti najevo, že v našem středu žije spousta potřebných, kteří si zaslouží naši pomoc. A to je další rozměr realizace výuky ekonomických předmětů paní učitelky. Iniciovala školní projekt „Pomáhej“, ve kterém společně s 23 žáky organizovala pravidelnou aktivní účast dětí z Dětského centra Ostrůvek na řadě aktivit naší školy (VOŠ a SPŠ Šumperk), a naopak zase účast našich žáků na aktivitách z dětského centra. Pod jejím vedením se podařilo zřídit malý dětský fotoateliér. A tato aktivita byla vyhodnocena Nadací Via a podpořena částkou 8 000,- Kč a navíc dětské centrum obdrželo účelový grant od této nadace v hodnotě 50 000,- Kč, který byl určen na pořízení zahradních hracích prvků.
A práce pro děti se stala pro naše žáky tradicí. Každý rok společné práce žáků a dětí z dětského centra má totiž svůj motiv a záměr. Jde například o akce: Daruj srdce, Fotíme s dětmi, Daruj mazlíka… V loňském školním roce se paní učitelce a jejím žákům podařilo připravit (za vydatné pomoci dalších učitelů a rodičů) pro děti divadelní představení Mezi námi zvířátky. Hrály nejenom děti z Dětského centra, ale i ostatní děti z publika a celé představení ukázalo hojnému počtu diváků, jak dobro vždy zvítězí. Jako kulisa sloužila příroda na farmě Bludoveček, kam děti rády chodí. Výtěžek akce byl použit na prázdninové aktivity dětí z domova.
Za tuto práci si paní učitelka a její žáci zaslouží uznání veřejnosti. Mezi nejvýznamnější ocenění žáci VOŠ a SPŠ Šumperk považují Cenu Ď, kterou převzali 21. června 2011 v Národním divadle v Praze. Během předávací ceremonie porota jako důvod citovala nominační zdůvodnění pracovníků Dětského centra Ostrůvek: „V případě vašich studentů vnímáme společenskou hodnotu jejich darů, zvláště vyzdvihujeme humánní rozměr jejich pomoci, oceňujeme a vážíme si nezištného opravdového zájmu o znevýhodněné děti.“
Paní učitelka tak vede žáky nejen k podnikání, ale i zodpovědnosti k ostatním. Díky tomu si dospívající žáci uvědomují, že rodina a láska v ní není něco, co lze považovat za samozřejmost, ale že jde o dar, jehož je potřeba si vážit.

Příhoda

Má to smysl!
Paní učitelku Ing. Marií Johnovou jsem poznal před sedmi lety. Nejprve jsem byl čtyři léta jejím žákem jako středoškolák, později jejím studentem na vyšší odborné škole. Nyní s ní spolupracuji i po ukončení studia (stejně jako i mnozí moji bývalí spolužáci) ve svém volném čase na, dá se říci, filantropických aktivitách.
Pod vedením paní učitelky Johnové jsme vymysleli a zrealizovali program pro děti z Dětského centra Ostrůvek v Šumperku (centrum poskytuje umístěným dětem zdravotní služby a služby sociálně-právní ochrany, včetně zaopatření; péče je poskytována dětem od prvních dnů života do věku zpravidla 3 let). Program, který jsme nazvali Den s pěstouny, obsahuje několik na sebe navazujících aktivit, z nichž některé jsou nastaveny tak, že mohou přinést i finanční profit. Ten je využitý tak, že se dětem dokupují potřebné hračky, pomůcky, herní prvky na zahradu a další.
Rád bych ještě uvedl vzpomínku na poslední Den s pěstouny, kdy jsem byl svědkem neobvyklého setkání. Za paní učitelkou přišel pro mne cizí, a jak bylo vidět i pro paní učitelku, neznámý mladý muž, který zde byl jako pěstoun. A paní učitelce se omlouval. Když odešel, paní učitelka měla slzy v očích a řekla mi: „Má to smysl!“. Ptal jsem se, co tím myslí? Mladý muž byl její bývalý žák, který se jí přišel omluvit, že se k ní kdysi jako středoškolák nechoval správně a že až teď pochopil, kam se ho snažila nasměrovat. Očividně se to povedlo.
Nechci zbytečně plýtvat slovy chvály, tady by jich bylo asi zapotřebí velmi mnoho. Já si paní učitelky Johnové vážím. Je mým životním vzorem a inspirací a za to jí děkuji.

Zpět na seznam kandidátů

STŘÍBRNÍ PARTNEŘI

porg.png (800×410)

Partneři 2023/2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
CK2
ČMOS PŠ
EKO KOM a.s.
Berchtold
Alkom
ČT edu
MP Education
Hlavní město Praha
Efko

Mediální partneři 2023/2024

Dětská tisková agentura
ČT: D
Týdeník školství
educa magazin
Adam.cz
řízení školy
České novinky
Amos vision