Harmonogram

Příjem přihlášek: 5.10. - 31.12. 2021
Regionální kola: končí 18. února 2022
Semifinále: 10. března 2022
Finále: 25. března 2022
Kantorský bál: 26. března 2022

Nový ročník začíná za

Účast kandidátů v jednotlivých regionech

<strong>Hlavní město Praha</strong></br />
Cinglová Květa <br />Černík Marek <br />Doležal Jiří <br />Kašpárková Kateřina <br />Koráb Jakub <br />Lacmanová Zdeňka <br />Machačíková Markéta <br />Sedláková Jana <br />Urbanová Zuzana <br />Vágnerová Kateřina <br />Valášek Marek <br />Volaříková Sandra <br />Zahrádková Lenka <br /> <strong>Středočeský kraj</strong></br />
Dobřichovská Tereza <br />Chlivényiová Aranka <br />Lédlová Monika <br />Miškovský Pavel <br />Mlynář Petr <br />Nedvědová Marie <br />Němcová Jitka <br />Onderková Monika <br />Plešingrová Petra <br />Podpěra Jan <br />Poláková Markéta <br />Prokešová Lucie <br />Šlesingerová Michaela <br /> <strong>Karlovarský kraj</strong></br />
Žádní kandidáti <strong>Ústecký kraj</strong></br />
Pertl Ladislav <br /> <strong>Liberecký kraj</strong></br />
Šírová Jana <br />Vorlíček Pavel <br /> <strong>Královéhradecký kraj</strong></br />
Hainiš Jan <br />Sajdl Tomáš <br />Ulrichová Milada <br /> <strong>Pardubický kraj</strong></br />
Doležalová Jiřina <br />Kováčová Lucie <br /> <strong>Olomoucký kraj</strong></br />
Hlávka Nezhybová Adéla <br />Polzerová Romana <br />Povýšilová Kateřina <br />Sahajová Eliška <br />Sedlářová Bronislava <br /> <strong>Moravskoslezský kraj</strong></br />
Bugla Lucie <br />Holata Tomáš <br />Hrbáčová Sandra <br />Závodná Renata <br /> <strong>Zlínský kraj</strong></br />
Hanáčková Denisa <br />Liška Ondřej <br />Machovský Jiří <br />Pírková Lenka <br /> <strong>Jihomoravský kraj</strong></br />
Doležal Přemysl <br />Hajný Radek <br />Lončaričová Leona <br />Němečková Alena <br />Novotná Miroslava <br />Ostrezi Jana <br />Pernica Marek <br />Šebesta Zdeněk <br />Valenta Roman <br /> <strong>Kraj Vysočina</strong></br />
Čermáková Ivona <br />Fikarová Nikola <br />Prokopová Pavla <br />Punčochářová Šárka <br /> <strong>Jihočeský kraj</strong></br />
Žádní kandidáti <strong>Plzeňský kraj</strong></br />
Mach Josef <br />Švugerová Kateřina <br />Vítová Jitka <br />

Upozornění na novinky e-mailem

Johnova Marie

Johnova Marie
VOŠ a SPŠ Šumperk
Gen. Krátkého 1
787 29
Šumperk
Olomoucký kraj
Přihláška kompletní

Charakteristika

Ing. Marie Johnová
Paní učitelka M. Johnová je tak trochu žena dvou tváří – přísný výraz z výuky okamžitě mizí při bližším kontaktu a hlavně se mění, když přijde řeč na její osvojené svěřence – na děti z Dětského centra Ostrůvek v Šumperku. To se jí v oku objeví jiskra a někdy i slzy. Mezi řečí mi jednou řekla – já už se neptám, jak se sem to dítě dostalo, vím, že má nehorší za sebou.
Paní Johnová dlouhodobě realizuje výuku ekonomiky formou práce v tzv. studentských společnostech. Nejprve v rámci mezinárodních programů sdružených pod organizací Junior Achievement, později pod záštitou Rady přátel Stření průmyslové školy Šumperk. A s tímto typem výuky úzce souvisí její další práce, a tím jsou aktivity v oblasti filantropie. Její zásluhou Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk aktivně pomáhá Dětskému centru Ostrůvek (dříve DC Pavučinka).
Výuka v jejích hodinách probíhá poněkud netypickou formou a lze říci, že žáci se neučí, oni výuku prožívají a spojují se svým životem. Jak to vysvětlit? Středoškolák si ve třetím ročníku zaregistruje svoji fiktivní firmu a zaujme roli jejího majitele, potom zastává roli společníka větší firmy či roli zaměstnance. Později, ve čtvrtém ročníku, jako účetní zpracovává mzdy, daně a účetnictví. Žáci se svojí firmou plně využívají života školy a zcela se do něj zapojují. Pod vedení paní učitelky totiž realizují řadu společenských a kulturních akcí školy. Dále jde i o odborné a sportovní soutěže nejenom na úrovni školy, ale i regionu. Vše si lépe přiblížíme na příkladu školního plesu. Skupina žáků vytvoří tým hlavních organizátorů, rozdělí si úlohy (zpracují podnikatelská záměr, musí vyřešit místo realizace a jeho pronájem, zasedací pořádek, občerstvení, další mají na starosti výzdobu, jiní program a technické zajištění – techniku, osvětlení). V tomto týmu si každý nachází svoji roli a realizuje ji. Řídicí tým, tedy management pod vedením paní učitelky, koordinuje i účastníky plesu. Celá akce je ve výsledku sehranou partií pro celý orchestr.
Podobně organizuje paní učitelka i robotickou soutěž, prezentaci školní knihovny, burzu učebnic a mnoho dalších akcí podle konkrétních „objednávek školy“. Všichni účastníci dané hry ani nepostřehnou, že jedna partie byla z managementu, druhá z marketingu, třetí z technologie a další z účetnictví. Prostě škola hrou...
Propojení výuky formou fiktivních studentských společností se sociálními partnery školy (významnými zaměstnavateli regionu) pomáhá škole získat kredit v reálném podnikatelském prostředí; spojení výuky s obecně prospěšnými aktivitami dává veřejnosti najevo, že v našem středu žije spousta potřebných, kteří si zaslouží naši pomoc. A to je další rozměr realizace výuky ekonomických předmětů paní učitelky. Iniciovala školní projekt „Pomáhej“, ve kterém společně s 23 žáky organizovala pravidelnou aktivní účast dětí z Dětského centra Ostrůvek na řadě aktivit naší školy (VOŠ a SPŠ Šumperk), a naopak zase účast našich žáků na aktivitách z dětského centra. Pod jejím vedením se podařilo zřídit malý dětský fotoateliér. A tato aktivita byla vyhodnocena Nadací Via a podpořena částkou 8 000,- Kč a navíc dětské centrum obdrželo účelový grant od této nadace v hodnotě 50 000,- Kč, který byl určen na pořízení zahradních hracích prvků.
A práce pro děti se stala pro naše žáky tradicí. Každý rok společné práce žáků a dětí z dětského centra má totiž svůj motiv a záměr. Jde například o akce: Daruj srdce, Fotíme s dětmi, Daruj mazlíka… V loňském školním roce se paní učitelce a jejím žákům podařilo připravit (za vydatné pomoci dalších učitelů a rodičů) pro děti divadelní představení Mezi námi zvířátky. Hrály nejenom děti z Dětského centra, ale i ostatní děti z publika a celé představení ukázalo hojnému počtu diváků, jak dobro vždy zvítězí. Jako kulisa sloužila příroda na farmě Bludoveček, kam děti rády chodí. Výtěžek akce byl použit na prázdninové aktivity dětí z domova.
Za tuto práci si paní učitelka a její žáci zaslouží uznání veřejnosti. Mezi nejvýznamnější ocenění žáci VOŠ a SPŠ Šumperk považují Cenu Ď, kterou převzali 21. června 2011 v Národním divadle v Praze. Během předávací ceremonie porota jako důvod citovala nominační zdůvodnění pracovníků Dětského centra Ostrůvek: „V případě vašich studentů vnímáme společenskou hodnotu jejich darů, zvláště vyzdvihujeme humánní rozměr jejich pomoci, oceňujeme a vážíme si nezištného opravdového zájmu o znevýhodněné děti.“
Paní učitelka tak vede žáky nejen k podnikání, ale i zodpovědnosti k ostatním. Díky tomu si dospívající žáci uvědomují, že rodina a láska v ní není něco, co lze považovat za samozřejmost, ale že jde o dar, jehož je potřeba si vážit.

Příhoda

Má to smysl!
Paní učitelku Ing. Marií Johnovou jsem poznal před sedmi lety. Nejprve jsem byl čtyři léta jejím žákem jako středoškolák, později jejím studentem na vyšší odborné škole. Nyní s ní spolupracuji i po ukončení studia (stejně jako i mnozí moji bývalí spolužáci) ve svém volném čase na, dá se říci, filantropických aktivitách.
Pod vedením paní učitelky Johnové jsme vymysleli a zrealizovali program pro děti z Dětského centra Ostrůvek v Šumperku (centrum poskytuje umístěným dětem zdravotní služby a služby sociálně-právní ochrany, včetně zaopatření; péče je poskytována dětem od prvních dnů života do věku zpravidla 3 let). Program, který jsme nazvali Den s pěstouny, obsahuje několik na sebe navazujících aktivit, z nichž některé jsou nastaveny tak, že mohou přinést i finanční profit. Ten je využitý tak, že se dětem dokupují potřebné hračky, pomůcky, herní prvky na zahradu a další.
Rád bych ještě uvedl vzpomínku na poslední Den s pěstouny, kdy jsem byl svědkem neobvyklého setkání. Za paní učitelkou přišel pro mne cizí, a jak bylo vidět i pro paní učitelku, neznámý mladý muž, který zde byl jako pěstoun. A paní učitelce se omlouval. Když odešel, paní učitelka měla slzy v očích a řekla mi: „Má to smysl!“. Ptal jsem se, co tím myslí? Mladý muž byl její bývalý žák, který se jí přišel omluvit, že se k ní kdysi jako středoškolák nechoval správně a že až teď pochopil, kam se ho snažila nasměrovat. Očividně se to povedlo.
Nechci zbytečně plýtvat slovy chvály, tady by jich bylo asi zapotřebí velmi mnoho. Já si paní učitelky Johnové vážím. Je mým životním vzorem a inspirací a za to jí děkuji.

Zpět na seznam kandidátů

Stříbrný partner

Zlatý mediální partner

 

 

Partneři Zlatý Ámos 29. ročník

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
CK2
ČMOS PŠ
EKO KOM a.s.
Fly United
Berchtold
Alkom
ČT edu
NPDM
Království železnic
MP Education
Hlavní město Praha
Efko
Mlékárna Valašské Meziříčí

Mediální partneři Zlatý Ámos 29. ročník

Dětská tisková agentura
ČT: D
Právo
Týdeník školství
Adam.cz
řízení školy
České novinky
Amos vision