Harmonogram

Start 25. roníku: 5. íjna 2017
Píjem pihlášek: od 5.10. do 31.12. 2017
Regionální kola: leden, únor 2018
Semifinále: zaátek bezna 2018
Finále: pátek 23.3. 2018
Galaveer: sobota 24.3. 2018

 

Nov ronk zane za

ast kandidt v jednotlivch regionech

<strong>Hlavn msto Praha</strong></br />
Havelkov Michaela <br />Janouov Daniela <br />Krlkov Miloslava <br />mahaj Vladimr <br /> <strong>Stedoesk kraj</strong></br />
Frhaufov Jitka <br />Kolpakov Hana <br />Kutinov Radka <br />Opov Martina <br />Podpra Jan <br />Prochzka Miroslav <br />Vrtikov Kateina <br /> <strong>Karlovarsk kraj</strong></br />
Vargov Pavlna <br /> <strong>steck kraj</strong></br />
Krtika Jan <br />ikov Andrea <br /> <strong>Libereck kraj</strong></br />
Novek Milo <br /> <strong>Krlovhradeck kraj</strong></br />
ichova Radka <br />indlov Darina <br /> <strong>Pardubick kraj</strong></br />
Branda Jan <br />Hrn Tom <br />Miksnek Petr <br />Novk Pavel <br />Vomoil Ondej <br /> <strong>Olomouck kraj</strong></br />
Kroupov Radka <br />Venclkov Veronika <br />Zemanov Tereza <br /> <strong>Moravskoslezsk kraj</strong></br />
Drbukov Nadda <br />Duchoov Gabriela <br />Kamasov Barbora <br />Lokayov Dagmar <br />Ondrakov Jana <br />Peterkov Karla <br />Ptnkov Gabriela <br />Sldekov Ludmila <br />Tenkov Nadda <br />Zajek Michal <br /> <strong>Zlnsk kraj</strong></br />
Buchalov Jaroslava <br />Jackivov Hana <br />Jekov Alena <br />Kolakov Pavlna <br />Nahodil Jan <br /> <strong>Jihomoravsk kraj</strong></br />
Bzov Lada <br />Bukov Zdeka <br />Kocourkov Alena <br />Koubek Pavel <br />Krbkov Trnkov Kateina <br />Novotn Olga <br />Pejochov Vra <br /> <strong>Kraj Vysoina</strong></br />
Hankov Martina <br /> <strong>Jihoesk kraj</strong></br />
Kotrkov Eva <br />Licehamrov Simona <br />Lis Luk <br />Opelkov Helena <br />ediv Alena <br /> <strong>Plzesk kraj</strong></br />
Dlabalov Radka <br />Vicianov Jana <br />

Upozornn na novinky e-mailem

Nominovan - Královéhradecký kraj

Ve zvolenm kraji nejsou pro tento ronk zatm pihleni dn kandidti

Seznam vech kandidt

Patron ankety

 

Prof. RNDr. Václav Paes, DrSc

 

Zlatý partner

Stíbrný partner

Zlatý mediální partner

 

Partnei 2016-2017

Ministerstvo kolstv, mldee a tlovchovy R
CK2
MOS P
EKO KOM a.s.
Fly United
Berchtold
Preciosa
NPDM
Krlovstv eleznic
MP Education
Hlavn msto Praha

Mediln partnei 2016-2017

Prvo
esk rozhlas dvojka
Tdenk kolstv
T: D
Adam.cz